Achiziție servicii medicale

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA în cadrul proiectului CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – SMIS 103385”, contract POCU/18/4/1/103385 finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1. – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând comunității rome, prin implementarea de măsuri integrate –  organizează procedura de atribuire (anexa 2 leg. 98/2016) pentru achiziția de servicii de sanatate în localitatea Vintu de Jos, județul Alba.

Data limită de depunere a ofertelor: 22.01.2018, ora 13,00.

Ofertele se vor depune la sediul Asociației din Alba Iulia, str. Emil Racovita,nr. 76, jud. Alba, cod postal 510175. Informații suplimentare: www.pakiv.ro, tel. 0258811170, persoană de contact: Barbu Loredana.

Data expirării: January 22, 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *