POSTUL: Expert tehnic pentru locuire

Ce căutăm?

O persoană abilitată în organizarea și monitorizarea executării lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru gospodăriile selectate din comunitatea de intervenție, care să aibă:
• Studii superioare tehnice finalizate cu licență;
• Experiență de minim 5 ani în gestionarea și monitorizarea intervențiilor din domeniul construcțiilor, a gestionării colaborării cu prestatorii de lucrări și a gestionării documentelor de lucru specifice activității;
• Experiența în domenii conexe în cadrul proiectelor finanțate FSE reprezintă un avantaj;
• Cunoștințe medii de operare cu pachetul Microsoft Office și a navigatorului internet.

Ce vei face?

• Elaborarea metodologiei de realizare a intervențiilor menite să îmbunătățească condițiile de locuit ale beneficiarilor cu gospodării selectate din comunitatea de intervenție;
• Participarea la conceptualizarea și elaborarea instrumentelor specifice de lucru aferente consilierii pentru selecția de participare la programul de furnizare a suportului pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit a beneficiarilor eligibili din grupul țintă;
• Realizarea devizelor de reparații pentru locuințele din comunitate, în conformitate cu prevederile din cererea de finanțare;
• Va participa la acțiunea de prospectare a pieței și își va aduce aportul la pregătirea documentației de aciziție a serviciilor de reabilitare;
• Întocmirea, îndosarierea, scanarea și pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice demersului de furnizare a sprijinului pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și de execuție a lucrărilor aferente;
• Monitorizarea derulării lucrărilor din cadrul programului îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru gospodăriile eligibile și semnalarea promptă a neajunsurilor către superiorul ierarhic;
• Participarea la ședințele de lucru din cadrul proiectului.

Ce oferim?
• Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanțate FSE,
• Condiții de muncă atractive.

Dacă demonstrezi…
• Abilități superioare de comunicare și relaționare, capacitate superioară de analiză și sinteză a informațiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, bună gestionare a timpului de lucru.

Așteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 22.01.2018. Selecția se va face în urma analizei CV-urilor și a participării la interviu a candidaților compatibili cu cerințele din anunț. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.
Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0258.811.170

Data expirării: January 22, 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *