Achiziții

Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos

15.12.2017

Achiziţie materiale educative și pedagogice în cadrul programului școala după școală

15.12.2017

Achiziţie materiale educative și pedagogice în cadrul programului de educație preșcolară

15.12.2017

Asociația Pakiv România

02.11.2017

Achiziție aparat foto

02.11.2017

Achiziție videoproiector

07.11.2017

Achiziție materiale publicitare

14.11.2017

Achiziție materiale igienico-sanitare

15.12.2017

Achiziție mobilier

09.01.2018

Achiziție echipamente IT

Denumirea achiziției: Furnizare de echipamente IT și licențe software

Valoare estimată: 92822,00 lei fără TVA

Data limită: 25.01.2018 ora 15:00

Procedura se desfășoară pe SEAP

09.01.2018

Achiziție leasing operațional autoturism pentru transport persoane

Denumirea achiziției: Achiziționarea prin leasing operațional a unui autoturism pentru transport persoane

Valoare estimată: 161500,00 lei fără TVA

Data limită: 29.01.2018 ora 15:00

Procedura se desfășoară pe SEAP

06.02.2018

Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnice faza Documentație de Avizare a lucrărilor de intervenție

Comentariile sunt închise.