ACHIZIȚII: Servicii de catering

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA în cadrul proiectului ” CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – SMIS 103385”, contract POCU/18/4/1/103385 finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv…

Mai mult…

Achiziție servicii medicale

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA în cadrul proiectului ” CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – SMIS 103385”, contract POCU/18/4/1/103385 finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv…

Mai mult…