Grup țintă

Grupul țintă este constituit din 555 persoane care au domiciliul ori rezidența au domiciliul sau rezidența în localitățile: Vințu de Jos (străzile Cingău, Trandafirilor, Rândunelelor, Lăutarilor, Nicolae Iorga, Sibișeni, Primăverii, Cimitirului, Avram Iancu, Lucian Blaga, Vîrtop, Bykfolvi Istvan, Vasile Alecsandri, Ioan Slavici, Gării, Poștei, Bisericii), Vurpăr și Valea Vințului, dintre care 282 sunt etnici romi (50.81%) și 278 (50%) sunt femei, care vor participa la servicii integrate în cadrul proiectului.
Componența grupului țintă defalcată pe activități este:

1. Suport educațional: 60 copii între 3 și 7 ani vor fi sprijiniți pentru creșterea accesului și participării la educație timpurie prin programe de educație preșcolară, 40 copii din clasele V-VIII vor participa la un program de tip ”şcoală după şcoală” (SDS) prin asigurarea de servicii alternative de educaţie şi activităţi de sprijin și 100 adulti între 18 și 64 ani cu nivel de instruire între 0 și 7 clase vor fi consiliați pentru a urma programul “a doua șansă”, 40 dintre aceștia urmând să fie înrolați pentru a participa la program într-una din școlile autorizate din Alba Iulia sau Sebes;

2. Suport ocupațional: 339 persoane inactive (61%) între 15 si 65 ani vor participa la consiliere ocupaționala ( 92 de etnie romă), 220 (60 de etnie romă) dintre aceștia vor urma programe formare profesională (64.89%), 20 beneficiari vor urma un program de ucenicie, 339 vor fi mediați pentru obținerea unui loc de muncă, iar 100 persoane (27 de etnie romă) vor avea un loc de muncă până la sfârșitul proiectului (29,49%);

3. Sprijin antreprenorial: 100 beneficiari ai formării în domeniul competențelor antreprenoriale, 60 de beneficiari ai programului de mentorat, 30 de noi afaceri înființate și subvenționate și 30 de persoane angajate în cadrul structurilor nou înființate;

4. Suport social și medical: toate cele 555 persoane vor participa la servicii sociale și medicale prin acordarea de suport pentru creșterea nivelului de sănătate și a calității vieții;

5. Sprijin juridic: vor fi sprijiniți 100 de beneficiari pentru soluționarea spețelor juridice cu care se confruntă, respectiv cu întabularea locuinţelor, obţinerea actelor de proprietate, întocmirea sau actualizarea actelor de identitate, obţinerea dreptului de asistenţă socială, întocmirea de documente necesare obţinerii altor drepturi juridice;

6. Suport pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit: 25 de beneficiari sprijiniți, îndeosebi beneficiarii de etnie romă;

7. Acţiuni de dialog comunitar şi responsabilizare socială prin stimularea implicării în dezvoltarea comunităţii: 555 de beneficiari implicați activ în viața comunitară.

Comentariile sunt închise.