Intervenții specifice ale proiectului SMIS 103385 în intervalul 10 august 2017 – 1 martie 2020

Activitatea 7.1.1 – Realizare dezbateri cetățenești privind dezvoltarea comunității În carul dezbaterilor cetățenești organizate până la data de 01.03.2020 au participat un număr de 351 cetățeni aparținând comunității marginalizate, și nu numai, din cei 400 de beneficiari implicați activ în dezbaterile cetățenești, potrivit rezultatelor previzionate. Pentru perioada următoare vor fi  …

Mai mult…

Curs de competențe sociale și civice

În perioada 20.01.2020-21.02.2020 Asociația Pakiv România organizează în localitatea Vințu de Jos cursul de COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE, activitate desfășurată prin proiectul „CCI Sibișeni – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS” – COD SMIS 103385,  proiect cofinanțat din Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020,…

Mai mult…

Aceeași muncă, același venit – 18 decembrie 2020

Activități educative privind nondiscriminarea adresate copiilor și tinerilor În data de 18 decembrie, la Școala Gimnazială Iuliu Maniu din localitatea Vințu de Jos, a avut loc activitatea educativă „Aceeași muncă, același venit” la care au participat un număr de 15 tineri din localitate. Acesta este un joc de rol prin…

Mai mult…

Intervenții specifice ale proiectului SMIS 103385 în intervalul 10 august 2017 – 1 ianuarie 2020

Activitatea 7.1.1 – Realizare dezbateri cetățenești privind dezvoltarea comunității În carul dezbaterilor cetățenești organizate până la data de 01.01.2020 au participat un număr de 330 cetățeni aparținând comunității marginalizate, și nu numai, din cei 400 de beneficiari implicați activ în dezbaterile cetățenești, potrivit rezultatelor previzionate. Pentru perioada următoare vor fi  …

Mai mult…

Călătorie pe drumul nondiscriminării – 27 noiembrie 2019

Activități educative privind nondiscriminarea adresate copiilor și tinerilor În data de 27 noiembrie, la Școala Gimnazială Iuliu Maniu din localitatea Vințu de Jos, a avut loc activitatea educativă CĂLĂTORIE PE DRUMUL NONDISCRIMINĂRII la care au participat un număr de 18 tineri din localitate. Călătorie pe drumul nondiscriminării este o ”călătorie”…

Mai mult…

Intervenții specifice ale proiectului SMIS 103385 în intervalul 10 august 2017 – 1 decembrie 2019 – Activitatea 7

Activitatea 7.1.1 – Realizare dezbateri cetățenești privind dezvoltarea comunității În carul dezbaterilor cetățenești organizate până la data de 01.12.2019 au participat un număr de 320 cetățeni aparținând comunității marginalizate, și nu numai, din cei 400 de beneficiari implicați activ în dezbaterile cetățenești, potrivit rezultatelor previzionate. Pentru perioada următoare vor fi  …

Mai mult…

Intervenții specifice în intervalul 10 august 2017 – 31.10.2019 – Activitatea 6

Activitatea 6 – Sprijin juridic pentru reglementări acte Prin intermediul activității specifice din proiect vor fi acordate 100 de subvenții pentru sprijinirea soluționării spețelor juridice pentru persoanele înregistrate în grupul țintă al proiectului. Până la finele lunii octombrie 2019, s-a derulat demersul consiliere juridică și de activare a proceselor specifice…

Mai mult…

Intervenții specifice în intervalul 10 august 2017 – 31.10.2019 – Activitatea 5

Activitatea 5 – Sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit Prin intermediul activității specifice din proiect vor fi acordate 25 de subvenții pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru cele mai grav afectate gospodării ale persoanelor înregistrate în grupul țintă al proiectului. Până la finele lunii octombrie 2019, s-a derulat demersul de…

Mai mult…