Rezultate

Previzionate

Realizate la 31.07.2018

1. Elaborarea unei analize a comunităţii vizate pentru confirmarea sau infirmarea stării de marginalizare a populaţiei rome în special şi a stării de defavorizare a comunităţii vizate în general, alături de validarea comunităţii ca fiind marginalizată;

2. Un program de educaţie preşcolară înfiinţat şi funcţional; 60 de copii beneficiari ai programului de educaţie preşcolară; 60 de părinţi/tutori consiliaţi privind importanţa educaţiei preşcolare pentru viitorul copiilor; 20 de subvenţii de participare activități preșcolare X 3 ani de implementare;

3. 40 de copii de nivel gimnazial din comunitatea marginalizată beneficiari de servicii de consiliere şi orientare şcolară;

4. Un program de tip şcoală după şcoală dezvoltat, 40 de copiii beneficiari de servicii educaţionale, 40 de părinţi consiliaţi parental, 40 de subvenţii acordate pe an de implementare, 6 excursii cu scop de creştere a nivelului de cultură generală, 3 excursii tematice;

5. 40 de beneficiari înscrişi la programele de tip a doua şansă;

6. Un Centru Comunitar Integrat înfiinţat, dotat şi funcţional;

7. 555 beneficiari recrutaţi şi integraţi în activităţile din proiect;

8. 339 beneficiari consiliaţi ocupaţional;

9. 220 de beneficiari care dobândesc o diplomă de calificare; 40 beneficiari participanţi la programele de ucenicie; 10 grupe de calificare organizate; 1 grupă de iniţiere organizată; 220 de subvenţii pentru participanţii certificaţi la programele de formare acordate; 20 de diplome de absolvire a cursului de iniţiere;

10. 339 de persoane din grupul țintă mediate pentru a facilita inserţia lor pe piaţa muncii;

11. 100 de beneficiari plasaţi pe piaţa muncii (minim 27% de etnie roma), 100 de subvenţii pentru angajare acordate;

12. 100 beneficiari absolvenţi ai programului de formare profesională în domeniul competenţelor antreprenoriale;

13. 60 de beneficiari participanţi la programul de mentorat în afaceri;

14. 30 de planuri de afaceri selectate şi înfiinţate; 30 de persoane angajate în afacerile nou înfiinţate;

15. 30 de afaceri subvenţionate şi monitorizate;

16. 555 de beneficiari ai serviciilor sociale integrate (minim 50% etnici romi);

17. 555 beneficiari ai serviciilor medicale de prevenţie, monitorizare medicală bazală şi/sau beneficiari de servicii aferente medicinii muncii (minim 50% etnici romi);

18. 25 subvenţii pentru locuire acordate; 25 locuinţe reabilitate;

19. 100 de persoane consiliate din punct de vedere juridic şi sprijinite în soluţionarea diverselor speţe juridice;

20. 555 persoane implicate activ în viaţa comunitară (din care 50% etnici romi);

21. 400 de beneficiari implicaţi activ în dezbaterile cetățenești intracomunitare; 1 plan de sustenabilitate realizat;

22. 150 beneficiari selectați și conştientizați cu privire la voluntariat, 15 voluntari împlicaţi în activităţile proiectului;

23. 100 de copii şi tineri conştientizaţi cu privire la problematica drepturilor omului şi luptei împotriva discriminării;

24. Un parteneriat comunitar realizat, o Gală realizată; servicii de organizare evenimente achiziţionate;

25. 3 editii ale Festivalului “Punțile Toleranței” organizate, 555 de persoane implicate în acţiuni de promovare a incluziunii sociale (minim 50% etnici romi)

Comentariile sunt închise.