Subvenții pentru stimularea angajării

Asociația Pakiv România, prin proiectul cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – ID 103385”, acordă subvenții pentru stimularea angajării beneficiarilor proiectului. Potențialii angajatori, care vor angaja cu contract de muncă, beneficiari ai proiectului, vor primi…

Mai mult…