POSTUL: Expert tehnic pentru locuire

Denumirea postului: Expert tehnic pentru locuire (214203 – Inginer instalații pt. construcții)

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 28 luni

Norma de lucru: 4 ore/zi

Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos

Cerințe:

 • Studii:  Studii superioare tehnice finalizate cu  licență;
 • Experiență specifică: Experiență de minim 5 ani în gestionarea și monitorizarea intervențiilor din domeniul construcțiilor, a gestionării colaborării cu prestatorii de lucrări și a gestionării documentelor de lucru specifice activității;
 • Competențe:
  • Experiența în domenii conexe în cadrul proiectelor finanțate FSE  reprezintă un avantaj;
  • Cunoștințe medii de operare cu pachetul Microsoft Office și  internet.

Ce căutăm?

O persoană abilitată în organizarea și monitorizarea executării lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru gospodăriile selectate din comunitatea de intervenție, care să îndeplinească condițiile de mai sus și care demonstrează abilități superioare de comunicare și relaționare, capacitate superioară de analiză și sinteză a informațiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităților și de bună gestionare a timpului de lucru.

 Ce vei face?

 • Elaborarea metodologiei de realizare a intervențiilor menite să îmbunătățească condițiile de locuit ale beneficiarilor cu gospodării selectate din comunitatea de intervenție;
 • Participarea la conceptualizarea și elaborarea instrumentelor specifice de lucru aferente consilierii pentru selecția de participare la programul de furnizare a suportului pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit a beneficiarilor eligibili din grupul țintă;
 • Realizarea devizelor de reparații pentru locuințele din comunitate, în conformitate cu prevederile din cererea de finanțare;
 • Participarea la acțiunea de prospectare a pieței și își va aduce aportul la pregătirea documentației de aciziție a serviciilor de reabilitare;
 • Întocmirea, îndosarierea, scanarea și pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice demersurilor de furnizare a sprijinului pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și de execuție a lucrărilor aferente;
 • Monitorizarea derulării lucrărilor din cadrul programului îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru gospodăriile eligibile și semnalarea promptă a neajunsurilor către superiorul ierarhic;
 • Participarea la ședințele de lucru din cadrul proiectului.

 Ce oferim?

 • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanțate FSE,
 • Condiții optime de lucru. Salariu atractiv.

 

Așteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 24.03.2018. Selecția se va face în urma analizei CV-urilor și a participării la interviu a candidaților compatibili cu cerințele din anunț. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0258.811.170

Data expirării: March 24, 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *