Intervenții specifice ale proiectului SMIS 103385 în intervalul 10 august 2017 – 1 decembrie 2019 – Activitatea 7

Activitatea 7.1.1 – Realizare dezbateri cetățenești privind dezvoltarea comunității

În carul dezbaterilor cetățenești organizate până la data de 01.12.2019 au participat un număr de 320 cetățeni aparținând comunității marginalizate, și nu numai, din cei 400 de beneficiari implicați activ în dezbaterile cetățenești, potrivit rezultatelor previzionate.

Pentru perioada următoare vor fi   organizate, lunar, dezbateri tematice cu scopul de a  responsabiliza cetățenii comunității în legătură cu importanța implicării active în viața comunității.

Dezbatere cetățenească: Participarea Cetățenească- Mijloc de implicare a cetățeanului

În data de 28 noiembrie 2019, la Școala Gimnazială Iuliu Maniu din localitatea Vințu de Jos, a avut loc dezbaterea cetățenească Participarea Cetățenească- Mijloc de implicare a cetățeanului, la care au participat un număr de 17 cetățeni aparținând comunității marginalizate.

La această întâlnire s-a discutat despre faptul că participarea cetăţenească este mai eficientă atunci când cetăţenii se adună să afle şi să discute, dar şi să-şi exprime părerile, iar aceste ocazii sunt foarte utile pentru atingerea consensului, care poate fi un sprijin consistent pentru acţiunile administraţiei publice locale.

La baza participării cetăţeneşti stau o serie de factori, între care un rol deosebit de important este jucat de către administraţia locală, care trebuie să fie deschisă spre implicarea cetăţenilor în activitatea complexă a procesului de guvernare. Un proces de guvernare eficient trebuie să asigure un transfer continuu de informaţii de la administraţie la cetăţeni, dezvoltând în acest fel un canal important de comunicare,  care-i va permite în acelaşi timp să culeagă informaţii de la cetăţeni. Participarea cetăţenească, element de bază al conceptului de bună guvernare, are relevanţă în cazul diferitelor comunităţi, prin asigurarea accesului acestora la procesul de adoptare a deciziilor şi la elaborarea  politicilor a căror aplicabilitate îi influenţează în mod direct.

 

 

Activitatea 7.1.2 – Crearea și consolidarea spiritului de voluntariat comunitar prin activități de mentorat și coaching

În cadrul acestei activități au fost  realizate metodologiile și instrumentele de lucru, urmând ca din luna următoare să fie organizate sesiuni de informare a beneficiarilor proiectului cu privire la importanța participării în cadrul aceste activități. În urma a 4 sesiuni de lucru cu grupe de 25 beneficiari au fost selectate 15 persoane care au fost incluse ca voluntari în activitățile proiectului.

Activitatea 7.1.3 – Organizarea de activități educative privind nondiscriminarea adresate copiilor și tinerilor din cadrul comunității, cu vârste cuprinse între 10-16 ani

La activitățile lunare, care promovează democrația și combaterea discriminării, până la data de 01.12.2019, au participat un număr de 174 de tineri cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, din cei minim 100 de copii și tineri ce vor beneficia de educație anti-discriminare.

Pentru perioada următoare vor fi   organizate, lunar, sesiuni de lucrări pe tema luptei împotriva discriminării până în luna iulie 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *