Intervenții specifice ale proiectului SMIS 103385 în intervalul 10 august 2017 – 1 martie 2020

Activitatea 7.1.1 – Realizare dezbateri cetățenești privind dezvoltarea comunității

În carul dezbaterilor cetățenești organizate până la data de 01.03.2020 au participat un număr de 351 cetățeni aparținând comunității marginalizate, și nu numai, din cei 400 de beneficiari implicați activ în dezbaterile cetățenești, potrivit rezultatelor previzionate.

Pentru perioada următoare vor fi   organizate, lunar, dezbateri tematice cu scopul de a  responsabiliza cetățenii comunității în legătură cu importanța implicării active în viața comunității.

În data de 27 februarie 2020, în cadrul întâlnirii cu beneficiarii s-a abordat tema “, ce a avut loc la școala gimnazială din localitate.

După ce au fost robi (o formă de sclavie) pe proprietăţilor boierilor români între secolele XIV-XIX, comunitatea romă încă suferă din cauza excluziunii, dat fi ind că dupa eliberarea lor din robie nu au existat măsuri de integrare până foarte recent.

De asemenea, a fost explicat și discutat faptul că Declarația Universală a Drepturilor Omului cere fiecarei persoane și fiecărui organism al societății să promoveze respectul pentru drepturile omului și să se lupte pentru recunoașterea lor universală și efectivă. Individual, în comunitatea sa și prin organizațiile neguvernamentale, fiecare persoană poate promova educația drepturilor omului, încuraja respectul acestora la nivel național și lupta pentru deplina participare a țării sale la eforturile Națiunilor Unite de a proteja la scară internațională drepturile omului. Importanța impactului pe care simplii cetățeni îl pot avea acționând împreună, și faptul că drepturile omului nu trebuie subestimate.

La finalul dezbaterii cei 23 participanții au fost invitați să ia parte la coffee break-ul pregătit pentru această întâlnire.

Activitatea 7.1.2 – Crearea și consolidarea spiritului de voluntariat comunitar prin activități de mentorat și coaching

În cadrul acestei activități au fost selectate 15 persoane din comunitate, care au fost incluse ca voluntari în activitățile proiectului. Acestea se implică activ în viața comunității prin informare, ajutor, suport în ceea ce privește implementarea activităților cuprinse în proiect

Activitatea 7.1.3 – Organizarea de activități educative privind nondiscriminarea adresate copiilor și tinerilor din cadrul comunității, cu vârste cuprinse între 10-16 ani

La activitățile lunare, care promovează democrația și combaterea discriminării, până la data de 01.03.2020, au participat un număr de 186 de tineri cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, din cei minim 100 de copii și tineri ce vor beneficia de educație anti-discriminare.

Pentru perioada următoare vor fi   organizate, lunar, sesiuni de lucrări pe tema luptei împotriva discriminării până în luna iulie 2020.

În data de 27 februarie 2020, consilierul nediscriminare și facilitatorul comunitar s-au deplasat în localitatea Vințu de Jos unde, în cadrul activității A 7.1.3 – Organizarea de activități educative privind nondiscriminarea, s-au întâlnit cu un grup de copii la școala gimnazială. În cadrul acestei întâlniri s-a abordat tema “Descoperă abilitățile, nu dizabilitățile”.

Un studiu realizat de Organizaţia Naţiunilor Unite arată că în jur de 10% din populaţia lumii, 650 de milioane de oameni,trăiesc cu o dizabilitate,aceasta fiind considerată cea mai mare minoritate din lume. Tocmai din acest motiv s-a ales această temă a discriminării persoanelor cu dizabilități și de a atrage atenția asupra acestui aspect. În acest sens, pentru această întâlnire s-a propus un joc  de rol, numit “Limbajul semnelor”.

După formarea echipelor au fost împărțite cartonașe de joc de rol personajelor principale, iar celălalt membru al echipei fiind ajutorul, care trebuia să noteze ceea ce a înțeles din limbajul semnelor transmis de personajul principal care nu putea vorbi.

Aceasta e o activitate practică prin care se încurajează empatia față de persoanele cu dizabilități. Printre problemele abordate se numără obstacolele pe cre le întâlnesc persoanele cu dizabilități în viața de zi cu zi, precum și percepția drepturilor persoanelor cu dizabilități ca fiind drepturi fundamentale ale omului.

“Singura dizabilitate în viaţă este o atitudine negativă” ~Scott Hamilton ~

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *