ACHIZIȚII: Servicii de elaborare a documentației tehnice faza Documentație de Avizare a lucrărilor de intervenție

Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnice faza Documentație de Avizare a lucrărilor de intervenție   pentru realizarea lucrărilor  de Schimbare de destinație a imobilului în care și-au desfășurat activitatea Școala generala nr I-IV și Grădinița cu program normal Sibișeni, din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfasurarii activității unui Centru…

Mai mult…

ACHIZIȚII: Servicii de catering

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA în cadrul proiectului ” CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – SMIS 103385”, contract POCU/18/4/1/103385 finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv…

Mai mult…