Subvenții pentru stimularea angajării

Asociația Pakiv România, prin proiectul cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – ID 103385”, acordă subvenții pentru stimularea angajării beneficiarilor proiectului. Potențialii angajatori, care vor angaja cu contract de muncă, beneficiari ai proiectului, vor primi…

Mai mult…

Activități în săptămâna 23-27.04.2018

Activitățile de informare și recrutare a grupului țintă pentru proiectul ”CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS” continuă. În săptămâna 23.04 – 27.04 2018 sunt vizate acțiuni de informare și recrutare a persoanelor din Vințu de Jos, Vurpăr și Valea Vințului care doresc…

Mai mult…

POSTUL: Economist

Denumirea postului: Economist Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 33 luni Norma de lucru: 8 ore/zi Localizare: Alba Iulia Cerințe: Studii:  Studii superioare finalizate cu promovarea examenului de licență in domeniul economic Experiență specifică: Experiență de minim 1 ani în  serviciu financiar-contabil; Competențe: Experiența în  domeniul implementarii Fondurilor Europene…

Mai mult…

POSTUL: Consilier locuire

Denumirea postului: Consilier locuire (214209 – Consilier inginer construcții) Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 28 luni Norma de lucru: 4 ore/zi Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos Cerințe: Studii:  Studii superioare tehnice finalizate cu  licență; Experiență specifică: Experiență de minim 2 ani în monitorizarea intervențiilor din domeniul…

Mai mult…

POSTUL: Formator/Lector curs practică

Denumirea postului: Formator/Lector curs practică  Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 2 luni (cu posibilitatea de prelungire) Norma de lucru: 6 ore/zi Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos Cerințe: Studii: Studii superioare finalizate cu licență, specialitatea asistență socială sau medicală sau Certificat de absolvire a programului de formare…

Mai mult…

POSTUL: Consilier psiho-social

Denumirea postului: Consilier psiho-social (263402 – Psiholog în specialitatea consiliere psihologică) Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 27 luni Norma de lucru: 2 ore/zi Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos Cerințe: Studii:  Studii superioare finalizate cu  licență, specialitatea Psihologie; Experiență specifică: Experiență de minim 2 ani în realizarea…

Mai mult…

POSTUL: Expert tehnic pentru locuire

Denumirea postului: Expert tehnic pentru locuire (214203 – Inginer instalații pt. construcții) Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 28 luni Norma de lucru: 4 ore/zi Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos Cerințe: Studii:  Studii superioare tehnice finalizate cu  licență; Experiență specifică: Experiență de minim 5 ani în gestionarea…

Mai mult…

POSTUL: Consilier mediere și plasare pe piața muncii

Denumirea postului: Consilier mediere și plasare pe piața muncii (242306 – Consilier orientare privind cariera) Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 28 luni Norma de lucru: 4 ore/zi Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos Cerințe: Studii:  Studii superioare finalizate cu promovarea examenului de licență; Experiență specifică: Experiență de…

Mai mult…

ACHIZIȚII: Servicii de elaborare a documentației tehnice faza Documentație de Avizare a lucrărilor de intervenție

Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnice faza Documentație de Avizare a lucrărilor de intervenție   pentru realizarea lucrărilor  de Schimbare de destinație a imobilului în care și-au desfășurat activitatea Școala generala nr I-IV și Grădinița cu program normal Sibișeni, din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfasurarii activității unui Centru…

Mai mult…