ACHIZIȚII: Servicii de catering

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA în cadrul proiectului ” CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – SMIS 103385”, contract POCU/18/4/1/103385 finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv…

Mai mult…

POSTUL: Consilier ucenicie

Ce căutăm? O persoană abilitată în pregătirea, implementarea și eficientizarea programului de ucenicie derulat în cadrul proiectului SMIS 103385, care să aibă: • Studii superioare finalizate cu licență; • Experiență de minim 1 an în realizarea consilierii de formare profesională; • Experiența în implementarea consilierii de formare în cadrul proiectelor…

Mai mult…

POSTUL: Expert tehnic pentru locuire

Ce căutăm? O persoană abilitată în organizarea și monitorizarea executării lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru gospodăriile selectate din comunitatea de intervenție, care să aibă: • Studii superioare tehnice finalizate cu licență; • Experiență de minim 5 ani în gestionarea și monitorizarea intervențiilor din domeniul construcțiilor, a gestionării…

Mai mult…

POSTUL: Consilier locuire

Ce căutăm? O persoană abilitată în realizarea inventarierii, analizei și selectării din totalul gospodăriilor din comunitatea de intervenție a celor mai precare care vor putea accesa sprijinul financiar pentru creșterea condițiilor de locuit și a siguranței locative, care să aibă: • Studii superioare tehnice finalizate cu licență; • Experiență de…

Mai mult…

POSTUL: Consilier mediere și plasare pe piața muncii

Ce căutăm? O persoană abilitată pentru implementarea activităților de mediere a membrilor grupului țintă în vederea plasării acestora pe piața muncii, care să aibă: • Studii superioare finalizate cu promovarea examenului de licență; • Experiență de minim 1 an în implementarea demersurilor de mediere pentru facilitarea plasării pe piața muncii…

Mai mult…

Achiziție servicii medicale

ASOCIAȚIA PAKIV ROMÂNIA în cadrul proiectului ” CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – SMIS 103385”, contract POCU/18/4/1/103385 finanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv…

Mai mult…

POSTUL: Lectori curs teorie și practică – FORMATORI

Ce căutăm? Formatori teorie/practică pentru cursurile desfășurate în zona Vințu de Jos: CURS DE CALIFICARE (360 ORE) Ipsosar Vopsitor Tapetar Agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport Tâmplar manual Îngrijitoare bătrâni la domiciliu Îngrijitoare copii Lucrător în gospodăria agro-turistică Lucrător instalator pentru construcţii CURS DE INIȚIERE (60 ORE) Competenţe informatice…

Mai mult…