Consilier locuire

Denumirea postului: Consilier locuire (214209 – Consilier inginer construcții) Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 22 luni Norma de lucru: 4 ore/zi Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos Cerințe: Studii:  Studii superioare tehnice finalizate cu  licență; Experiență specifică: Experiență de minim 2 ani în monitorizarea intervențiilor din domeniul…

Mai mult…

POSTUL: Consilier ucenicie

Denumirea postului: Consilier ucenicie (242403 – Organizator Formare) Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 10 luni Norma de lucru: 2 ore/zi Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos Cerințe: – Studii:  Studii superioare finalizate cu promovarea examenului de licență;                      – Experiență specifică: Experiență de minim 1 an in…

Mai mult…

POSTUL: Consilier locuire

Denumirea postului: Consilier locuire (214209 – Consilier inginer construcții) Tipul postului: Post vacant Perioada: determinată Durata: 23 luni Norma de lucru: 4 ore/zi Localizare: Alba Iulia – Vințu de Jos Cerințe: – Studii:  Studii superioare tehnice finalizate cu  licență;                      – Experiență specifică: Experiență de minim 2 ani în monitorizarea…

Mai mult…

Subvenții pentru stimularea angajării

Asociația Pakiv România, prin proiectul cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „CCI SIBIȘENI – CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS – ID 103385”, acordă subvenții pentru stimularea angajării beneficiarilor proiectului. Potențialii angajatori, care vor angaja cu contract de muncă, beneficiari ai proiectului, vor primi…

Mai mult…

POSTUL: Consilier ucenicie

Ce căutăm? O persoană abilitată în pregătirea, implementarea și eficientizarea programului de ucenicie derulat în cadrul proiectului SMIS 103385, care să aibă: • Studii superioare finalizate cu licență; • Experiență de minim 1 an în realizarea consilierii de formare profesională; • Experiența în implementarea consilierii de formare în cadrul proiectelor…

Mai mult…

POSTUL: Expert tehnic pentru locuire

Ce căutăm? O persoană abilitată în organizarea și monitorizarea executării lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru gospodăriile selectate din comunitatea de intervenție, care să aibă: • Studii superioare tehnice finalizate cu licență; • Experiență de minim 5 ani în gestionarea și monitorizarea intervențiilor din domeniul construcțiilor, a gestionării…

Mai mult…

POSTUL: Consilier locuire

Ce căutăm? O persoană abilitată în realizarea inventarierii, analizei și selectării din totalul gospodăriilor din comunitatea de intervenție a celor mai precare care vor putea accesa sprijinul financiar pentru creșterea condițiilor de locuit și a siguranței locative, care să aibă: • Studii superioare tehnice finalizate cu licență; • Experiență de…

Mai mult…

POSTUL: Consilier mediere și plasare pe piața muncii

Ce căutăm? O persoană abilitată pentru implementarea activităților de mediere a membrilor grupului țintă în vederea plasării acestora pe piața muncii, care să aibă: • Studii superioare finalizate cu promovarea examenului de licență; • Experiență de minim 1 an în implementarea demersurilor de mediere pentru facilitarea plasării pe piața muncii…

Mai mult…

Post – Facilitator comunitar

Ce căutăm? O persoană aptă pentru a conceptualiza şi implementa suportul de facilitare comunitară, care să deţină: Studii superioare finalizate cu licenţă; Experienţă de minim 2 ani în derularea demersurilor de facilitare comunitară; Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi a navigatorului internet. Ce vei face? Vei fi…

Mai mult…